Inversió d’impacte social

No és filantropia ni inversió socialment responsable tot i tenir objectius comuns
inversió impacte social
Nattanan Kanchanaprat en Pixabay

Segons la Global Impact Investing Network (GIIN), les inversions d’impacte són aquelles realitzades amb la intenció de generar un impacte social i mediambiental positiu, mesurable, juntament amb un retorn financer. I és una eina d’inversió que pot proporcionar capital per afrontar els reptes més urgents del món en sectors com l’agricultura sostenible, les energies renovables, la conservació, les microfinances i serveis bàsics assequibles i accessibles, inclosos l’habitatge, la salut i l’educació.

.

Tot i que sembla que podríem ser similars a la filantropia i a la inversió socialment responsable (ISR) no ho és per la seva intencionalitat. Els filantrops no esperen un retorn econòmic de la seva donació. Les inversions socialment responsables tenen un marc definit i basat en criteris ambientals, socials i de bon govern (ASG) però no té una vocació de crear valor social, només vol evitar l’impacte negatiu de la seva inversió.

.

Com diu José Moncada en un article a la revista “Empresa Global”, la inversió d’impacte social inverteix en empreses que posen a les persones en el centre de la seva activitat i que creen una economia més humana.

.

Però aquest tipus d’inversió pot arribar a ser rendible? GIIN diu que sí. En l’exemple de Gawa Capital, el seu retorn va ser d’un 6,3 % i amb un impacte real a més de 210.000 famílies! Perquè en els casos d’inversió d’impacte social, no es mesura només el retorn econòmic a la inversió feta sinó que també s’hi inclouen altres indicadors sectorial i estandarditzats per quantificar el retorn social i evitar casos de impact washing.

.

I els experts auguren que té molt recorregut de cara a futur. Des del 2007 que és quan es va començar a parlar d’aquest tipus d’inversió, ha anat creixent i duplicant-se any a any. I a més és un model que permet apostar per una economia més sostenible, més inclusiva, més igualitària, més social sense renunciar a una rendibilitat justa i adequada.

.

Article publicat al Diari d’Andorra el 25 de maig de 2021.

caCatalà